Velkommen til vores hjemmeside

                    NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

 den 28 februar 2023 kl 19.00 hos Ellen Kjellander

Formand: Connie Jensen - tlf 27122895

connie.d@outlook.dk

Næstformand:  Lisbeth Højvang - tlf 30537205

Bestyrelsesmedlem & kasserer: Eva Sørensen - tlf 42741959

Bestyrelsesmedlem: Conny Otto

Bestyrelsesmedlem: Hanne Platt 

Suppleant: Ellen Kjellander

Bilagskontrollant: Stinne Pedersen

Bilagskontrollantsuppleant: Sonja Therkildsen